شهبانو فرح پهلوی در پیامی که به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، منتشر کرده با ابراز تاسف درباره اعمال مجازات‌هایی چون «زندان، شکنجه و خشونت و حتی مرگ» علیه فعالان و کنشگران حقوق زنان گفت که زنان ایرانی «مبارزات خستگی‌ناپذیر» برای دستیابی به حقوق خود داشته‌اند

او تاکید کرده است که جمهوری اسلامی یک «فضای زن‌ستیز» ایجاد کرده، ولی زنان ایرانی در همین فضا که توام با «کارشکنی‌ها و ستم و تبعیض» بوده، «در پاسداری از فرهنگ و سنن و آیین‌های کهن ایران، به موفقیت‌های درخشان و ممتاز دست یافته‌اند

شهبانو فرح پهلوی در بخش دیگری از پیام خود به «زنان و مادرانی» اشاره و با آنها همدردی کرده است که در سراسر جهان «قربانیان بی‌گناه زورگویی، تجاوز و جنگ» هستند

روز هشتم ماه مارس، برابر با هجدهم اسفند، روز جهانی زن است

زنان در جمهوری اسلامی ایران، چند دهه است که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی تلاش می‌کنند و بسیاری از فعالان زن در این مسیر، حکم محکومیت گرفته‌اند و برخی در حال حاضر در زندان به سر می‌برند

حکومت ایران در چهار دهه اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی از حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و منع حضور در ورزشگاه‌ها و همچنین بسیاری از حقوق شهروندی کوشیده است که حداکثر سلطه خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های زنان حفظ کند