شرایط و مقررات استفاده از وب سایت و دیگر سامانه های دریم لند

شرایط و مقررات استفاده از وب سایت و دیگر سامانه های دریم لند

هنگام استفاده از وب سایت و دیگر سامانه های دریم لند شما با رعایت شرایط زیر موافقت می کنید. این شرایط با نخستین استفاده شما از سامانه های دریم لند بلافاصله قابل اجرا می شود

با ارائه هر گونه متن، تصویر، طرح، ویدیو یا صدا به دریم لند شما موافقت می کنید که حق استفاده از آن را به صورت مجانی به دریم لند بسپارید و دریم لند بر اساس صلاح دید خود (از جمله با تغییر و تنظیم آن به دلایل عملیاتی و سردبیری) از آنان استفاده کند، همچنین در رسانه های سرتاسر جهان (از جمله استفاده در سامانه های دریم لند که مخاطبان جهانی آن را می بینند) از آن استفاده کند. در شرایط خاصی، دریم لند ممکن است محتوای ارائه شده توسط شما را با نهادهای ثالث مورد اعتماد به اشتراک بگذارد

حق نشرمحتوای ارائه شده توسط شما به دریم لند همچنان نزد شما باقی می ماند مگر شما اجازه انحصاری جهت پخش به دریم لند اهدا کنید در غیر این صورت به هر صورتی که بخواهید میتوانید از محتوای خود استفاده کرده و حتی به دیگران اجازه دهید آن را استفاده کنند

با ارسال محتوا به دریم لند شما تایید می کنید که
محتوا کار خود شماست –
افتراآمیز نیست –
قوانین و مقرارت جهانی و بالاخص استرالیا و امریکا را نقض نمی کند –
رضایت افرادی را که در کار ارسالی شما ممکن است مورد شناسایی قرار گیرند یا موافقت پدر و مادر یا ولی آنها را (در صورتی که زیر ۱۶ سال دارند) جلب کرده اید

اگر به هر دلیلی تمایل نداشتید نامتان ذکر شود لطفا در هنگام ارسال محتوا به آن اشاره بفرمایید
دریم لند ممکن است به دلایل اداری یا تایید برخی موارد، یا در زمینه پروژه های خاص با شما تماس بگیرد

برای شرکت در برخی از بخش های سامانه های دریم لند مانند بحث ها، ممکن است ثبت نام لازم باشد. در این موارد هر گونه اطلاعات شخصی که در سامانه های دریم لند وارد می کنید، طبق سیاست دریم لند در زمینه حفظ حریم شخصی، جمع آوری، نگهداری و استفاده خواهد شد

در برخی از موارد محتوای ارسالی شما ممکن است با شرکای رسانه ای دریم لند در کشورهای مختلف به اشتراک گذاشته شود. منظور از این شرکا رسانه های معتبر خارجی می باشند

اگر با شرایط ذکر شده در بالا موافق نیستید لطفا از ارسال محتوا به دریم لند اکیدا خودداری بفرمایید