شاهزاده رضا پهلوی: تمام مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که به دموکراسی اعتقاد دارند، بر روی «نجات ایران» متمرکز شوند

فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با نام نجات ایران روز دوشنبه هفتم مهرماه در قالب یک ویدئو با شعار “تنها آلترناتیو مقبول، حاکمیت مردم ایران است” منتشر شد

شاهزاده رضا پهلوی در این پیام گفت: هیچ شخص یا گروه یا نیرویی به تنهایی نمی‌تواند ما را نجات بدهد. ما یا باهم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن می‌رسانیم یا جدا جدا غرق خواهیم شد

وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست از همه مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات بر روی «نجات ایران» متمرکز شوند و شرط موفقیت این شبکه بزرگ اعتراض را تحمل آرا و عقاید یکدیگر دانست

شاهزاده رضا پهلوی بر تشکیل حلقه‌های نافرمانی مدنی در محیط‌های کار و به هم پیوستن اعتصابات و اعتراضات تاکید کرد و افزود: گام نخست، گذار از جمهوری اسلامی است که نماد انحصار و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی اندک است. امروز روز انتخاب است، ما یا با هم این کشتی طوفان‌زده را به ساحل می‌رسانیم یا جدا جدا غرق می‌شویم

وی در بخشی از این پیام ارتشیان را خطاب قرار داد و گفت: امروز که حکومت اسلامی برای حفظ قدرت، آب و خاک کشور را به بیگانه واگذار کرده و به روی بی‌دفاع‌ها شلیک کرده، وظیفه شما بیش از هر زمانی دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر است. سرداران سپاه تنها در پی مال‌اندوزی و جنایت بیشترند و دخالت‌های سپاه در همه شئون و ارکان کشور، مملکت را فلج کرده و بسیج و سپاه عملا به نهادهای ضد مردم تبدیل شده‌اند

:شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به برخی کشورهای حوزه بالتیک بعد از فروپاشی شوروی گفت
ایران با منابع طبیعی به مراتب بیشتر از کشورهای بالتیک با جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، می‌تواند تکنولوژی و مدیریت مدرن را به کشور رهنمون کند. استعدادهای ایرانی را پرنشاط کند و باشکوفایی اقتصاد تولید و درآمدها را بالا ببرد

وی در ادامه افزود: فرزندان جاویدنام ایران از ندا تا پویا از ستار تا نیکتا و همه دلیرانی که در سرفرازی میهن جان خود را فدا کردند در انتظار هم‌پیمانی ما هستند. اینک وظیفه ماست که خواست آنها را برآورده کنیم