در صورت تعطیلی لیگ کدام تیم قهرمان لیگ شناخته خواهد شد؟

فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در صورت اعلام پایان لیگ‌ها به به دلیل شیوع کرونا چهار سناریو برای مشخص کردن تیم قهرمان دارد. یورو اسپورت عربی با انتشار خبری از قول فیفا می نویسد: باتوجه به اینکه ممکن است این ویروس تا یکی دو ماه آینده نیز نابود نشود این احتمال زیاد است که پایان لیگ های فوتبال کشورها نیز اعلام شود. فیفا برای مشخص کردن تیم قهرمان در صورت اعلام پایان لیگ‌ها چهار سناریو تعیین کرده است
پایان اعلام لیگ بدون مشخص کردن تیم قهرمان – در این صورت در لیگ کنونی فوتبال ایران با وجود صدرنشینی پرسپولیس این تیم قهرمانان نخواهد شد

سناریوی دوم اینکه در صورت اعلام پایان لیگ، قهرمانان نیم فصل نخست به عنوان قهرمان لیگ انتخاب شود – در این صورت پرسپولیس در لیگ ایران به عنوان قهرمان انتخاب خواهد شد چرا که در زمستان عنوان قهرمانی نیم فصل نخست را به دست آورد

سناریوی سوم این است که قهرمان فصل قبل به عنوان قهرمان فصل جاری هم انتخاب شود – در این صورت هم پرسپولیس در لیگ ایران به عنوان قهرمانی خواهد رسید

سناریوی چهارم هم این است که جام قهرمانی به تیمی داده شود که تا قبل از تعطیلی لیگ صدرنشین بوده باشد – در این صورت هم جام قهرمانی در لیگ ایران باید به پرسپولیس داده شود