شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت سوفیا مبینی و نگین تدریسی، دو شهروند بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان بهائی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند

سوفیا مبینی و نگین تدریسی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد هر کدام از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائیت و ترویج تعلیمات» با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند

پیشتر یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در خصوص این حکم گفته بود: سوفیا مبینی و نگین تدریسی پیشتر در حالی که در کیفرخواست صادره اتهام آنها«اداره تشکیلات بهائیت» با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود، توسط قاضی مقیسه در همین شعبه دادگاه بدون تفهیم اتهام ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی یعنی اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائی با هدف برهم زدن امنیت کشور به ترتیب به ۱۰ و ۵ سال محکوم شدند. پس از اعتراض آنها به حکم صادره شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به رای صادره ایراد گرفت و پرونده جهت بررسی مجدد به همان شعبه ارجاع داده شد. در نهایت قاضی عموزاد که جایگزین قاضی مقیسه شده است، برای هر یک از این شهروندان حکم ۵ سال زندان صادر کرده است

 در حکم صادره توسط قاضی مقیسه مصادیق اتهامات مطروحه علیه این شهروندان پرداخت شهریه کلاس زبان یک تبعه افغانستان، دادن مشاوره روانشناسی رفتاری، جنسی و اقتصادی، و نوشتن این جمله در دفتر شخصی که «مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند» عنوان شده بود

سوفیا مبینی و نگین تدریسی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهائی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروندان بهائی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است