نیروهای امنیتی اهواز سه تن از شهروندان اهل سنت ساکن ملاشیه این شهرستان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند

جلیل کروشات متولد۱۳۶۳، علی عموری متولد ۱۳۷۵ و صادق خسرجی متولد ۱۳۶۴ شهروندان اهل سنت و اهالی منطقه ملاشیه اهواز، به دست ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

ماموران اداره اطلاعات اهواز پس از بازداشت این سه شهروند برخی وسایل شخصی آن‌ها از قبیل گوشی‌های تلفن همراهشان را ضبط کردند. هنوز دلیل بازداشت، اتهامات و مکان نگهداری این افراد مشخص نیست

جلیل کروشات و صادق خسرجی سابقه بازداشت قبلی ندارند؛ اما علی عموری پیش از این به اتهام فعالیت های مذهبی مرتبط با اهل سنت بازداشت شده بود

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی علیه این دسته از شهروندان نیز ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است