سعیده خضوعی، شهروند بهایی برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است

پیش از این ارسلان یزدانی، فرزند سعیده خضوعی و همسرش، سمیرا ابراهیمی نیز به طور موقت بازداشت شده بودند. اتهامات سعیده خضوعی اعلام نشده است ولی در پرونده فرزند و عروس او اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مطرح شده است

جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود، کاملا «بی‌اساس» است و تنها دلیل بازداشت بهائیان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است

ارسلان یزدانی، فرزند سعیده خضوعی، شهریور سال گذشته بازداشت و پس از حدود یک و نیم ماه با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی، همسر او نیز فعلا با سپردن وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد است

بهائیان در ایران با فشار و تبعیض‌های گسترده روبه‌رو هستند. بازداشت، شکنجه، اعدام، تبعید، مصادره اموال، تخریب قبور و محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه‌، از جمله نمونه فشارهایی است که در چهار دهه گذشته متوجه این اقلیت مذهبی بوده است

نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل همواره بازداشت بهائیان در ایران را نقض حقوق شهروندی آنان خوانده و صدور حکم زندان برای آنان، منع این شهروندان از دسترسی به حقوق اجتماعی خویش و تبعیض و فشارهای مذهبی و سیاسی علیه آن‌ها را محکوم کرده‌اند