مرکز آمار ایران گزارش جدیدی از نرخ تورم منتشر کرده که نشان می‌دهد افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال (تورم سالانه) ۶۱.۴ درصد بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود

در میان اقلام خوراکی، افزایش قیمت روغن‌ها و چربی‌ها تا ۹۴ درصد اوج گرفته و پنیر، شیر و تخم‌مرغ نیز حدود ۷۱ درصد رشد قیمت داشته است

تورم سالانه کالاهای منتخب و خدمات در کشور طی مهرماه به ۴۵.۴ درصد رسیده است که گرچه نسبت به ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، اما در این میان افزایش قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از دیگر کالاها و خدمات بوده است

این ارقام حاصل ارزیابی است که مرکز آمار ایران انجام داده و گزارش‌های رسانه‌های داخلی از رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که احتمالا نرخ تورم در کشور بالاتر از رقمی باشد که نهادهای رسمی ایران منتشر می‌کنند

برای نمونه مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه (افزایش قیمت در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال) بخش مسکن را ۲۵.۳ درصد برآورد کرده، در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در تهران ۳۰.۵ درصد بوده است

همچنین مرکز آمار ایران رشد اجاره مسکن در مهر ماه نسبت به ماه مشابه پارسال را کمی بیش از ۲۵ درصد برآورد کرده، در حالی که گزارش بانک مرکزی ایران رقم را برای تهران و شهرهای اطراف حدود ۴۳ تا ۴۶ درصد ارزیابی کرده و برخی گزارش‌های رسانه‌های داخلی نیز حاکی است که در برخی مناطق، رشد اجاره مسکن حتی به ۷۰ درصد می‌رسد

همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه مناطق روستایی در کشور طی مهرماه به ۴۹.۶ درصد و تورم شهری ۴۴.۷ درصد بوده است که برای خانوارهای شهری ۰.۴ درصد و برای خانوارهای روستایی ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است