تونی ابوت نخست وزیر سابق استرالیا با انتقاد از سیاست های دنیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا آن را دیکتاتوری سلامت خواند
تونی ابوت معتقد است دنیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا از طریق تمدید شش ماهه «وضعیت اضطراری» سعی دارد تا یک «دیکتاتوری سلامت» در این ایالت را تمدید کند
وی افزود: هیچ تردیدی نیست که ما در استرالیا به نقطه صفر از لحاظ موارد انتقال اجتماعی این بیماری دست پیدا کرده بودیم، تا این که بی کفایتی غیرطبیعی دولت ویکتوریا در مدیریت سیستم قرنطینه هتل ها باعث ایجاد بزرگترین شیوع این بیماری در استرالیا شد، که با شدیدترین محدودیت ها در سراسر جهان به جز ووهان به آن پاسخ داده شده است
وی که هم اکنون در انگلستان بسر می برد با اشاره به تمدید تعطیلی ها و محدودیت های بیشتر و پیامدهای عظیمی که پیش روی استرالیاست گفت: از لحاظ سلامت، این ویروس جدی بوده است. از لحاظ اقتصادی، فاجعه بار بوده است
تونی ابوت به این نکته نیز اشاره کرد که هزینه سفر به انگلستان را از اموال شخصی خود پرداخت نموده و همچنین پس از بازگشت به استرالیا، هزینه قرنطینه اجباری را نیز خودش پرداخت خواهد کرد