دادگاه انقلاب تهران «صوفیا مبینی» و «نگین تدریسی»، دو شهروند بهایی را در مجموع به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است

دو شهروند بهایی به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهایی و ترویج بهاییت»، هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. این دو شهروند پیش از این در چهارم آبان سال ۱۳۹۶ در جریان مراسم دویستمین سال‌روز تولد «بهاءالله»، بنیان‌گذار آیین بهایی، بازداشت شدند

صوفیا مبینی روز شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ با سپردن قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان «اوین» آزاد شده بود

نگین تدریسی نیز در روز چهارشنبه اول آذر ۱۳۹۶، پس از سپری کردن دوران بازجویی و تکمیل پرونده، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. سال گذشته این دو تن به اتهام «اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی» محاکمه شدند. در جریان محاکمه و با استناد به ماده ۴۹۹ «قانون مجازات اسلامی» که عنوان آن «عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» است، صوفیا مبینی به ۱۰سال و نگین تدریسی به پنج سال حبس محکوم شدند

دادگاه تجدیدنظر با توجه به این‌که اتهام وارده با ماده قانونی حکم صادره هم‌خوانی ندارد، پرونده را جهت دادگاه مجدد به دادگاه انقلاب تهران فرستاد. مصادیق اتهام‌های مطرح شده علیه نگین تدریسی طبق آن‌چه در دادنامه وی آمده، شامل مواردی چون پرداخت شهریه کلاس زبان یک تبعه افغانستان، دادن مشاوره روان‌شناسی و نوشتن این جمله در دفتر شخصی است: «مردم این منطقه نیازمند آموزش هستند.» شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند و این محرومیت در چهار دهه گذشته به شکلی سیستماتیک اعمال شده است

رژیم ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و دستگاه قضایی رژیم ایران بارها احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آن‌ها صادر کرده است