نظام جمهوری اسلامی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شمسی پر بحران ترین دوره خود را تجربه خواهد کرد

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر حسن روحانی تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در مورد شیوع ویروس کرونا را کاملا تکذیب کرد و آن را جنگ روانی رسانه های ضد انقلاب خواند
به گزارش ایران‌ اینترنشنال حسن روحانی در این جلسه گفته است که اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهیم شد و حتی در صورت جان باختن دو تا دو و نیم میلیون نفر، دولت به دلیل وضعیت اقتصادی نمی‌تواند کشور را تعطیل کند. اما ایران‌ اینترنشنال هم سر پاسخ به علیرضا معزی گفت: آقای معزی عجیب نیست اگر‌ مطلع نباشید جلسه در همین هفته در کاخ سعدآباد و با حضور نمایندگان ارشد سپاه پاسداران، ارتش، نهادهای امنیتی‌-اقتصادی و وزیر بهداشت در حضور حسن روحانی برگزار شده و موضوع آن پایداری امنیت اقتصادی در مقابله با ویروس کرونا و بررسی تبعات امنیتی-اقتصادی بوده است؟
اما به راستی دلیل هراس حسن روحانی از عدم اعلام قرنطینه در شهرهای بزرگ چیست؟ قرنطینه باعث پیشگیری سریع ازعفونت، تمرکز ارائه منابع، تمرکز ارائه خدمات، کاهش مرگ و میر ناشی از همه‌گیری و کاهش بار سیستم درمان می‌شود و از سوی دیگر با شرایطی که در ایران بوجود آماده تبعات اقتصادی شامل رکود در بازار خُرد و کلان، تعطیلی ارائه خدمات، کاهش تجارت داخلی و خارجی، کاهش گردشگری، کاهش درآمد در بسیاری از اصناف و همچنین تبعات سیاسی داخلی و خارجی و امنیتی و روانی را داراست که دولت روحانی و نظام جمهوری اسلامی به دلیل فساد مالی, ساختارهای غلط و زیربنای اقتصادی پوسیده و صرف منابع مالی ایران برای اهداف تروریستی در خارج از کشور توان مقاومت در برابر آنان را نخواهد داشت و از درون سقوط خواهد کرد

هراس حسن روحانی از امکان شکل‌گیری اعتراضات هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال ۹۹ است که در مقالات قبلی به آنان پرداختیم. واهمه نظام جمهوری اسلامی از به پا خاستن میلیون ها ایرانیست که از افزایش رکود، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی، افزایش فقر، افزایش کسری بودجه و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی به تنگ آماده اند و در نیمه دوم سال به خیابان ها خواهند آمد