نقطه عطف پیام نوروزی علی خامنه ای, کشته شدن قاسم سلیمانی بود که از آن به عنوان «جنایت تروریستی» نام برد

علی خامنه ای سال۹۹ را سال «جهش تولید» نام‌گذاری کرد و گفت: کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید جهش پیدا کند و تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاورد
در این پیام به اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ و جانباختگان هواپیمای اکراینی هیچ اشاره ای نشد و خامنه ای سال گذشته را چنین توصیف کرد: گرفتاری‌های مردم هم کم نبود؛ سال به این شکل گذشت؛ بنابراین سال سختی بود، اما به جزییات گرفتاری‌های مردم اشاره نکرد و افزود؛ مهم این است که در کنار سختی‌ها، سربلندی‌هایی هم در این سال وجود داشت که بعضی از آنها هم بی‌سابقه بود و ملّت ایران به معنای واقعی کلمه درخشید
اوبه شیوع کرونا نیز اشاره کرد و گفت: «در قضیه بیماری اخیر، کرونا، فداکاری‌ها به قدری چشمگیر بود که افرادی را که در خارج از این کشور هم هستند به تحسین وادار کرد. در این حوادث هست، چه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، چه حوادث دست‌ساز بیگانه‌ها مثل تحریم و امثال اینها» این است که «انسان را متوجه ضعف‌های خودش می‌کند؛ چه ضعف‌های طبیعی خودمان، که انسان بداند جای مغرور شدن نیست، ما همه ضعیف هستیم، آسیب‌پذیر هستیم، و چه ضعف‌هایی که در مواجهه‌ با حوادث، انسان به طور قهری دچار آن ضعف‌ها می‌شود

در پایان علی خامنه ای با طلب کمک از امام زمان در سال ۹۹ این سال را سال پیروزی‌های بزرگ خواند