حکم محکومیت ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، نوکیشان مسیحی، در دادگاه تجدیدنظر بوشهر عینا تایید شد

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹، به همراه ۴ نوکیش مسیحی دیگر توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، تبعید و محرومیت از کار محکوم شده بودند

ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری، اول تیرماه امسال به همراه ۴ نوکیش مسیحی دیگر، توسط دادگاه انقلاب بوشهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شده بودند. بر اساس حکم صادره، سام خسروی، ساسان خسروی و حبیب حیدری هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند

در کنار مجازات حبس سام و ساسان خسروی به مدت دو سال از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست و همچنین اقامت در بوشهر نیز محروم شدند

گفتنی است که این شهروندان روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر بوشهر بازداشت شدند و پس از دو هفته، هر کدام از این شهروندان مسیحی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شدند

این سه نفر در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگه داشته شدند و از دسترسی به وکیل محروم بوده و از آنها مقابل دوربین اعتراف اجباری گرفته شده ‌است. این شهروندان پیشتر به «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم علیه نظام» نیز متهم شده بودند، که از این اتهامات تبرئه شدند

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد