مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی گاهی صحبت‌هایی را به زبان می‌آورند که گویی از اطراف و اتفاقات پیرامون خود خبر ندارند و در جریان اوضاع کشور نیستند؛ برای مثال، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران گفته است: امروز برای مقابله با مشکلات و عبور از بحران‌های پیش رو نیازمند انسجام و همدلی هستیم

اسحاق جهانگیری این خواسته را در گفت‌وگو با ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید ساکن قم مطرح کرده است. او در حالی ضرورت «همدلی» و «انسجام» را یادآور شده که هنوز از قتل نوید افکاری یک ماه هم نگذشته است؛ قتلی که موجب خشم میلیون‌ها شهروند ایرانی شده و محکومیت جهانی را در پی داشته است

در حالی که جمهوری اسلامی با رفتارهای ضد انسانی خود کوچک‌ترین جای بخشش و گذشت در دل مردم باقی نگذاشته، معلوم نیست چگونه معاون اول حسن روحانی بر همدلی و انسجام تأکید می‌کند. علاوه بر این، تأکید بر همدلی در جامعه‌ای که با سیاست‌های غلط رژیم مذهبی علی خامنه‌ای فروپاشیده است، انتظاری غیرواقع‌بینانه و حتی از روی پررویی مقامات دولتی است

جامعه‌ای که طی چهار دهه گذشته انواع سختی‌ها را دیده و هرگز طعم آزادی و عدالت را نچشیده، چطور می‌تواند برای عبور جلادهای خود از بحران‌ها و مشکلات، همدلی و انسجام نشان دهد؟ به اعتراف خود رئیس‌جمهوری ایران ۶۰ میلیون نفر از این جامعه محتاج کمک‌های دولتی هستند و این حاصل سیاست رژیمی است که سر سازگاری و مدارا با مردم خود و دولت‌های خارجی ندارد؛ بنابراین، آیا ظرفیت همدلی برای این جامعه باقی ‌مانده است

اصولاً جوامعی در مواقع بحران با دولت و حکومت خود همدلی نشان می‌دهد که ذره‌ای اعتماد میان آن‌ها وجود داشته باشد؛ اما جمهوری اسلامی با سیاست‌های حیله‌گرانه، رفتارهای نامناسب و تحقیر کردن مردم، رابطه‌اش را سال‌هاست که با توده‌های مردم قطع کرده و همه اعتماد مردم به حاکمیت را از بین برده است