خبرهای رسیده از زندان وکیل آباد مشهد حاکی از انتقال زندانی سیاسی جواد حسینی نژاد به بند بیماران روانی و تهدید جانی برای این زندانی سیاسی است

مسئولین زندان وکیل آباد مشهد، روز جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰ برای اعمال فشار و شکنجه زندانی سیاسی جواد حسینی نژاد، وی را از بند عمومی ۳ به بند عمومی ۲ که محل نگهداری زندانیان روانی و خطرناک است منتقل کردند

جابجایی زندانی سیاسی جواد حسینی‌نژاد به بند زندانیان خطرناک، تهدید جدی علیه جان این زندانی است که به عمد و برای فشار بیشتر بر وی انجام شده است

جواد حسینی نژاد از معترضین آبان  ۹۸ است که برای دومین بار در ۲۱تیر ۱۳۹۹ دستگیر و یک ماه در انفرادی بوده و سرانجام در یک دادگاه فرمایشی به ۵ سال زندان محکوم شد

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ هنگامی که مادر این زندانی بدلیل ابتلا به بیماری سرطان حالش رو به وخامت گذاشته بود، به وی مرخصی ندادند تا برای آخرین دیدار بر بالین مادرش حاضر شود و او در حسرت دیدار فرزندش چشم از جهان فروبست

همچنین متأسفانه یک هفته پیش خواهر این زندانی نیز بر اثر کرونا فوت کرد و باز مسئولین زندان اجازه شرکت در مراسم تدفین خواهرش را به وی ندادند

همه این اعمال مصادیق بارز شکنجه زندانیان است

شایان ذکر است انتقال زندانیان سیاسی به بندهای زندانیان جرائم عادی و خطرناک علاوه بر نقض اصل تفکیک جرائم، یکی از روشهای شناخته شده برای شکنجه زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی است

پیشتر نیز علیرضا شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ به همین دلیل توسط زندانیان جرائم خطرناک در زندان تهران بزرگ به قتل رسید