پنج شهروند اهل شهرستان سقز در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» مجموعاً به چهار سال و 10 ماه حبس تعزیری محکوم شدند

علی قادری، آرمیا (ایوب) رنجبری، هیوا (آرمان) امینی، وریا امینی و رحمان رحیم‌پور که مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و شهریور از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند، حالا به حدود پنج سال حبس محکوم شده‌اند

بر اساس حکم صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، علی قادری به ۷ ماه حبس تعزیری، هیوا (آرمان) امینی به ۱۰ ماه حبس تعزیری، وریا امینی به ۸ ماه حبس تعزیری و رحمان رحیم‌پور به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند

همچنین بر اساس این حکم آرمیا (ایوب) رنجبری نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به ۱۰ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به خامنه‌ای» به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است

دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان ۱۲ آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز برگزار و ۱۹ آذر اقدام به صدور رأی کرده است