طی چند روز گذشته جمعی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران در مقابل ساختمان این هتل، گروهی از معلمان حق التدریس در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران، شماری از کارکنان شرکتی دانشگاه چمران اهواز در مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه و همچنین جمعی از کارگران شرکت تکاب صنعت پالایشگاه پنجم پارس جنوبی در مقابل درب ورودی این پالایشگاه، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند

جمعی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان این هتل واقع در خیابان دکتر فاطمی تهران، تجمع اعتراضی برپا کردند. بر اساس این گزارش، کارگران بازنشسته هتل لاله تهران از سال ۹۵ به مرور بازنشسته شده‌اند و در حال حاضر بدنبال مطالبات عقب افتاده سنواتی خود هستند. یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع گفت: کارگرانی که از این واحد بازنشسته می‌شوند امکان دریافت آنی مطالبات سنوات پایان کار خود را ندارند

در عین حال ما کارگرانی که از سال ۹۵ به مرور بازنشسته شده‌ایم هنوز موفق به دریافت کامل سنوات خود نشده‌ایم و جدا از سنوات پرداخت نشده، برخی مزایای عرفی خود را نیز طلبکاریم. کارگران معترض اظهار کردند: بعد از ۳۰سال تلاش و خدمات توانستیم به صورت عادی و با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از این مجموعه بزرگ بین المللی بازنشسته شویم، اما ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می‌کند

تجمع کارکنان شرکتی دانشگاه چمران اهواز

روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه، شماری از کارکنان شرکتی دانشگاه چمران اهواز، در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان، در مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارکنان معترض اهم مطالباتشان را تاخیر در پرداخت حقوق، عدم پرداخت عیدی و سنوات، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم تبدیل وضعیت شغلی خود عنوان کردند

تجمع معلمان حق التدریس در تهران

روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه، گروهی از معلمان حق التدریس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند. گفته می شود معلمان حق التدریس به نحوه اجرای قانون استخدامی خود اعتراض دارند و خواستار حذف آزمون اصلح و صدور حکم قبل از آزمون هستند

تجمع کارگران شرکت تکاب صنعت پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه ۹ اسفندماه، جمعی از کارگران شرکت تکاب صنعت پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل درب ورودی این پالایشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان که تعدادشان به حدود ۱۰۰ نفر می رسد، اعتراض خود را در خصوص اقدام پیمانکار از بابت جلوگیری از ورود کارگرانی که مطالبات خود را پیگیری کرده بودند عنوان کردند