در گزارش آمارهای بانک مرکزی ایران آمده است که، در سه ماه نخست امسال حدود دو ميليارد و 903 ميليون دلار از كشور خارج شده است

براساس این گزارش، هرچند خروج سرمايه در فصل بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته كاهش 750 ميليون دلاری داشته اما نشان می‌دهد كه افراد به دليل اطمینان نداشتن از آينده اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمايه‌های خود را به دلار تبديل كرده و از كشور خارج كنند

اين روند در 10 سال اخير بر كشور حاكم بوده است، به گونه‌ای كه در سال‌های 89 تا سه ماهه نخست امسال حدود 113 ميليارد  و 269 ميليون دلار از كشور خارج شده است

حتی امضای برجام نيز تاثير خاصی بر روند خروج سرمايه از كشور را نداشت و در فاصله سال‌های 94 و 97 نیز 56 ميليارد و 165 ميليون دلار سرمايه از کشور خارج شد

تغییرات زیاد در ذخایز ارزی بانک مرکزی

براساس گزارش بانک مركزی از نماگرهای اقتصادی در3 ماه نخست سال جاری، در اين مدت تغيير در ذخاير ارزی بين‌المللی بانک مركزی منفی يک ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 660 ميليون دلار كمتر بوده است. در 3 فصل از 4 فصل سال گذشته بانک مركزی شاهد تغييرات منفی در ذخاير خود بود كه مجموع آنها 10 ميليارد دلار بوده است