عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته ممکن است شورای نگهبان به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی «ایراد قانون اساسی» بگیرد و این طرح را تائید نکند

مجلس شورای اسلامی در طرح الزام دولت به تأمین یارانه کالاهای اساسی، دولت را به پرداخت یارانه ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومانی به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت مکلف کرده است.
بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که براساس مصوبه مجلس باید از محل فروش اموال دولتی تأمین شود

کدخدایی اما به صورت تلویحی با این طرح مخالفت کرده و گفته است: اگر منابع این طرح به گونه‌ای باشد که تأمین‌کننده هزینه‌های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند

او از نشست مشترک شورای نگهبان با نمایندگان طراح این طرح خبر داده و گفته است که در این نشست‌ها به نمایندگان تذکر داده شده که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد.
کدخدایی اظهارنظر نهایی درباره این طرح را به «بررسی آن در شورای نگهبان» موکول کرده است. به گفته او هنوز مجلس طرح را به صورت رسمی به این نهاد ارسال نکرده است

سخنگوی شورای نگهبان اما در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفته این شورا در بررسی طرح ردیف تامین اعتبار آن در بودجه را بررسی و از دولت هم کسب اطلاع و استعلام می‌کند. اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
طرح الزام دولت به تأمین یارانه کالاهای اساسی هفتم آبان در مجلس تصویب شد. علی ربیعی، سخنگوی هیئت دولت اما پیش از تصویب این طرح گفته بود که دولت بودجه‌ای برای پرداخت یارانه جدید ندارد

بر اساس طرح نمایندگان مجلس، دولت موظف است به دهک‌های اول تا سوم، افرادی که دریافتی کمتر از حداقل دستمزد دارند، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی حکومتی، به ازای هر فرد ماهانه ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه بپردازد