وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ا‌ی، استفاده رژیم ایران از موشک‌های بالستیک در رزمایش سپاه پاسداران را محکوم کرد

در این بیانیه آمده است دفتر امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع استفاده ایران از موشک‌های بالستیک در پرتاب آزمایشی امروز را محکوم کرد. ما استفاده رژیم ایران از موشک‌های بالستیک در پرتاب آزمایشی را که امروز انجام آن مورد تائید قرار گرفته است، محکوم می‌کنیم

این بیانیه می‌افزاید پرتاب موشک‌های بالستیک نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که ایران را ملزم می‌کند هیچ‌گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده برای حمل سلاح هسته‌‌ای از جمله پرتاب‌هایی با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک، انجام ندهد

در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا تاکید شده است که این اقدامات تهدیدی برای امنیت منطقه‌‌ای و بین‌المللی است و ما از رژیم ایران می‌خواهیم که فوراً فعالیت‌های خود را متوقف کند