بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند

این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اردبیل، کرمانشاه، رشت، اراک، مشهد و تبریز مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان‌ها برگزار شد

بر اساس این گزارش، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به وضعیت بد معیشتی، سطح نازل دستمزد و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض‌اند

در هفته‌های گذشته نیز بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده بودند

درخواست بازنشستگان معترض اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و پرداخت سایر مطالبات صنفی از جمله اجرای کامل بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی است