وکیل امیرحسین مرادی، یکی از معترضان آبان ۹۸ که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، از برگزاری دادگاه جدید برای رسیدگی به پرونده او در تیرماه خبر داد

بابک پاک‌نیا به رادیو فردا گفت که دادگاه امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، هشتم تیرماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد

برای رسیدگی به پرونده این سه بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ تاکنون دو بار از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تعیین وقت شده است اما دادگاه تشکیل نشده و عقب افتاده است

آقای پاک‌نیا می‌گوید این مسئله باعث شده که این بازداشت‌شدگان از لحاظ روحی در شرایط بدی قرار بگیرند

او درباره علت تعویق دادگاه موکلش توضیح داد: رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب چند روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه ما در اسفند ۹۹ بازنشسته شد

پرونده ما جزو پرونده‌هایی است که چون اتهامات ذکر شده در کیفرخواست مستلزم رسیدگی توسط هیات قضایی است و باید با دو قاضی تشکیل شود با توجه به بازنشستگی رئیس شعبه الان فقط مستشار دارد

یا باید یک قاضی اضافه شود یا پرونده را به یک شعبه دیگر بدهند و تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است

یعنی نه به شعبه دیگر داده‌اند و نه قاضی اضافه شده است

وکیل امیرحسین مرادی گفت: شعبه ۲۳ دو بار تعیین وقت کرده و گفته که شاید تا آن موقع رئیس تعیین شود یا مستشار دیگری بیاید و پرونده با دو مستشار رسیدگی شود

هر دو بار هم این مشکل را ما داشتیم. الان برای هشتم تیرماه جلسه را تعیین کرده‌اند.  او افزود: اگر تا آن موقع رئیس شعبه تعیین شود جلسه به طور قانونی تشکیل می‌شود، اگر رئیس ندهند باید از یک شعبه دیگر مستشار بدهند و اگر ندهند دوباره عقب می‌افتد و این برای بچه‌های ما خیلی سخت‌تر شده است

آقای پاک‌نیا با اشاره به بازداشت «۵۰۰ روزه» موکلان خود گفت که ما امیدوار بودیم با توجه به اتفاقاتی که در دیوان افتاده بتوانیم در شعبه هم‌عرض اتهامات را برداریم و با قرار تامینی بچه‌ها را از بازداشت در بیاوریم ولی تا این وضعیت است بچه‌ها بلاتکلیف هستند و به لحاظ روحی هم خیلی ضعیف شده‌اند