دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم است بودجه اغلب نیروهای نظامی رژیم ایران را به شکل کم سابقه‌ای افزایش داده است و میزان این افزایش در مورد سپاه پاسداران به تنهایی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است

بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۵۸ درصد از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است. براساس ارقام لایحه بودجه سال۱۴۰۰ دولت حسن روحانی در آخرین لایحه بودجه خود بودجه سال آینده سپاه پاسداران را نسبت به سال‌جاری بیش از ۱۴ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان افزایش داده است

همچنین بودجه ارتش نیز از ۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۲۰ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان رشد ۵۳ درصدی در سال آینده است. مبلغ افزایش بودجه ارتش نسبت به سال‌ جاری ۶ هزار و ۹۷۷  میلیارد تومان است

در این میان بودجه سازمان بسیج در سال آینده نسبت به سال‌جاری ۵ درصد معادل ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته و ۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان تعیین شده است. بودجه وزارت دفاع نیز از ۲ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان در سال‌جاری با ۷۵ درصد افزایش در سال آینده به ۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان خواهد رسید

بودجه ستاد کل نیروهای مسلح نیز ۲۷۶ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، سپند، که ریاست آن پیشتر با محسن فخری‌زاده بود با بیش از ۵۰۰ درصد افزایش از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه پیشنهادی دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای نیروی انتظامی ۲۷ هزار و ۲۶۲ میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان است

این درحالی است که بودجه نیروی انتظامی در سال۹۹ معادل ۱۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان بود

به این ترتیب دولت بودجه نیروی انتظامی را در سال آینده بیش از ۷ هزار و ۹۷۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان افزایش داده است که بیانگر افزایش ۴۱ درصدی بودجه نیروی انتظامی در سال آینده نسبت به سال‌ جاری است

بودجه وزارت اطلاعات در سال آینده در چند بخش از جمله ۷ هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان، اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان،  صندوق بازنشستگی یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، برنامه «شهید شاطری» ۴۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است

در میان بودجه‌های در نظر گرفته شده برای وزارت اطلاعات ۹۲ میلیارد تومان تحت عنوان «شهدای گمنام» و ۴۸ میلیارد تومان برای تولید گذرنامه بیومتریک نیز دیده می‌شود

بودجه نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ محدود به این ارقام نیست و در مجموع در سه سرفصل «دفاع»، «حفظ نظم و امنیت عمومی» و «تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی» نزدیک به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان برای امور امنیتی و نظامی بودجه در نظر گرفته شده است که دست‌کم ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از سال گذشته است

علاوه بر این بودجه‌ها، دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه نظامی «۲ هزار میلیون یورو» نیز از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است

بودجه بخش «حفظ نظم امنیت و عمومی» با حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش، از ۳۰ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ در لایحه بودجه سال آینده به ۳۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان رسیده است و بودجه تعیین شده در فصل «حفظ نظم امنیت و عمومی» برای سال آینده به تنهایی نزدیک به بودجه ۴۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومانی «یارانه نقدی» است که برخلاف بودجه‌های نظامی و امنیتی، مبلغ آن در لايحه بودجه سال۱۴۰۰ تغییری نکرده است