رئیس کل گمرک ایران می‌گوید در ۹ ماهه سال جاری خورشیدی ۲۵.۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که نسبت به دور مشابه پارسال ۲۰ درصد افت نشان می‌دهد

مهدی میراشرفی گفته است واردات کشور نیز با افتی ۱۷ درصدی به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسیده است

جزئیات آماری که آقای میراشرفی ارائه داده نشان می‌دهد که پنج کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان سهمی ۷۶ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند

همچنین چین، امارات، هند، ترکیه و آلمان سهمی ۷۲ درصدی در کل واردات جمهوری اسلامی داشته‌اند. گمرک ایران از دو سال پیش انتشار جزئیات آمارهای ماهانه را متوقف کرده و آمارهایی که مقامات گمرکی ارائه می‌کنند نیز با آمارهای گمرکی شرکای ایران اختلاف فاحش دارد

برای نمونه آقای میراشرفی مدعی شده که صادرات غیرنفتی ایران به چین در ۹ ماهه سال جاری خورشیدی حدود ۶.۴ میلیارد دلار و وارداتش از چین هفت میلیارد دلار بوده است. اما گمرک چین روز چهارشنبه سوم دی گزارش ماهانه خود را منتشر کرد که نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به چین نصف وارداتش از این کشور بوده است

در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۰ کل واردات نفتی و غیرنفتی چین از ایران ۵۵ درصد کاهش یافته و به ۷.۸ میلیارد دلار رسیده که ۱.۱ میلیارد دلار آن مربوط به واردات نفت خام از ایران است

کل صادرات چین به ایران نیز با افتی ۱۰ درصدی به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است. آمارهای گمرکی هند و ترکیه نیز با اظهارات آقای میراشرفی تفاوت فاحش دارد