پانصد شخصیت و نهاد حقوق بشری با انتشار نامه ای به فرمان خامنه ای رهبر رژیم ایران در مورد منع ورود واکسن کووید ۱۹ از کشورهای غربی اعتراض کردند

صدها شخصیت و نهاد حقوقی با انتشار نامه ای ضمن اعتراض به دستور خامنه ای در مورد منع ورود واکسن کووید ۱۹ از کشورهای غربی، صدور این فرمان را  قتل عمد شهروندان ایران دانستند

در این نامه که به امضای فعالان سیاسی و مدنی و نهادها ی حقوق بشری رسیده است، فرمان علی خامنه ای در منع ورود واکسن کووید ۱۹، سیاسی کردن ویروس کشنده کرونا و جنایت علیه بشریت خوانده شده است که می تواند در دادگاه های بین المللی رسیدگی شود

متن کامل نامه ۵۰۰ شخصیت و نهاد حقوق بشری در اعتراض به فرمان علی خامنه ای در مورد منع ورود واکسن کووید از کشورهای غربی به شرح زیر است

فرمان خامنه ای در مورد منع ورود واکسن از کشورهای غربی، قتل عمد شهروندان ایران است. بیش از چهار دهه است که نظام و رهبران جمهوری اسلامی، جان و مال مردم ایران را به بازی گرفته و در هر بحران اجتماعی و سیاسی ظالمانه ترین روش ها را درپیش میگیرند که نتیجه اش تحمیل نابسامانی و مرگ به مردم ایران است. سیاسی کردن ویروس کشنده کرونا و فرمان اخیر خامنه ای درمورد منع ورود واکسن از امریکا و انگلیس که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرارگرفته است، برگ دیگری از جنایت علیه بشریت است که به کارنامه سیاه و ضدبشری رهبران حکومت اسلامی افزوده میشود و می تواند دردادگاه های بین المللی رسیدگی شود

رژیم ایران، از زمان مشاهده نخستین بیماران مبتلا به کرونا درایران، با انکار و ارسال اطلاعات نادرست، و نادیده گرفتن پروتکل های همه گیری و نیز عدم ارائه ابتدایی ترین وسایل و امکانات پیشگیری؛ موجب انتشار بی رویه و افسار گسیخته این بیماری در تمام کشور و همچنین کشورهای همسایه شد

حکومت اسلامی با اتخاذ تصمیم های نادرست،غیرعلمی وضدانسانی مانع استفاده بهینه از توان و ظرفیت های علمی و عملی، کادرها و پرسنل دلسوز و فداکار پزشکی ایران شده است. خامنه ای در شرایطی دستور تحریم خرید واکسن های ساخت آمریکا و انگلیس را میدهد و جان هزاران ایرانی را با خطر مرگ مواجه میسازد که خود و نزدیکان و مسئولان بالای جمهوری اسلامی از پیشرفته ترین امکانات داروئی و درمانی کشورهای غربی در ایران استفاده میکنند

و یا درصورت لزوم برای معالجه راهی کشورهای خارج از جمله انگلیس میشوند. راست این است، سران حکومتی که ستایشگر مرگ و شهادت اند و عوافریبانه زندگی در بهشت دنیای دیگر را به مردم ایران وعده میدهند، برای ادامه زندگی و حکومت ننگین خود دست به هر جنایتی از جمله جلوگیری از وارد شدن واکسن کرونا به ایران می شوند و یکبار دیگر هزاران تن ازهموطنان ما را قربانی جنون غرب ستیزی خود میسازند

ما فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور که این بیانیه را امضاء کرده ایم، قویاً از مردم ایران و تمام فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از ایران میخواهیم که با اعتراض گسترده، صدای خود را در سراسر جهان علیه این اقدام ضد انسانی و ضد ایرانی علی خامنه ای رهبر رژیم ایران بلند نمایند و حکومت را مجبور کنند هرچه سریع تر اقدام به خرید واکسن های مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی کند

همچنین ما امضاء کنندگان این بیانیه از سازمان بهداشت جهانی به عنوان بالاترین سازمان ناظر بر سلامت انسانها در جهان می خواهیم، که با اعمال فشار حداکثری بر این حکومت غیرمسئول و غیرپاسخگو، آنها را وادار به پیروی از تصمیمات این سازمان برای استفاده از واکسن های تایید شده بنمایند. ما از سازمانهای حقوق بشری و سیاسی میخواهیم دستور خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از ضروری ترین و موثرترین واکسن های کرونای موجود در جهان را به مثابه جنایت علیه بشریت و جان شهروندان بی دفاع تلقی نموده و از هیچ کوششی برای حفاظت از جان میلیونها انسان درایران دریغ ننمایند

ما میتوانیم با بالا بردن صدای متحد اعتراض مان درمورد فرمان ضدانسانی خامنه ای، افکار عمومی مردم دنیا را علیه اعمال و رفتار ضدبشری جمهوری اسلامی بشورانیم و مدافعان حقوق بشر درسراسر جهان را به حمایت از مردم ایران فرا خوانیم