تازه‌ ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران به لحاظ شکاف جنسیتی از میان ۱۵۶ کشور بررسی‌شده جهان در رتبه ۱۵۰ قرار گرفته است

این گزارش که روز سه‌شنبه جزییات آن منتشر شده اشاره می‌کند جایگاه ایران نسبت به سال گذشته با دو پله سقوط همراه بوده است

 این جایگاه در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۰۸ بوده که اکنون بعد از ۱۵ سال ۴۲ پله سقوط را نشان می‌دهد

بر همین اساس، رتبه ایران در میان ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۶ عنوان شده است

رتبه پایین در آموزش و سلامت

جدول‌های جزیی دیگر این گزارش حاکی است جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تحصیلات آموزشی زنان در رتبه ۱۱۹و به لحاظ سلامت و بقا در رتبه ۱۲۹ قرار گرفته است

از لحاظ شکاف جنسیتی در سطح سواد، رتبه ایران ۱۱۳ جهان و از لحاظ امید به زندگی سالم رتبه ۱۳۷ به ایران اختصاص داده شده است

از سوی دیگر این مجمع تخصصی جهانی توضیح داده که سطح پایین مشارکت زنان در نیروی کار عامل مهمی در سطح پایین مشارکت اقتصادی به شمار می‌رود

میانگین سطح مشارکت اقتصادی در منطقه خاورمیانه ۳۱ درصد عنوان شده که ایران و ۱۹ کشور دیگر نمراتی کمتر از ۲۰ درصد در این زمینه دارند

دسترسی پایین به اموال و دارایی

مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از این گزارش خود همچنین نام ایران را میان کشورهایی قرار داده که تاکنون بیشترین شکاف‌های مشارکت و فرصت‌های اقتصادی داشته‌اند. در کنار نام ایران با ۳۷/۵ درصد نام هند،‌ یمن و افغانستان نیز دیده می‌شوند

مجمع جهانی اقتصاد اشاره می‌کند که عامل مهم دیگری که فرصت‌های اقتصادی زنان را محدود می‌کند، دسترسی نداشتن به دارایی‌های مالی از جمله حساب‌های بانکی و حضور در محل کار است که اختلاف فاحش میان درآمد زنان و مردان ایجاد می‌کند

در همین زمینه ایران در کنار کشورهایی از جمله عربستان سعودی، ‌عراق، مصر، الجزایر و یمن کشورهایی هستند که پایین‌ترین رتبه از لحاظ شکاف درآمدی را داشته‌اند

محدودیت حضور زنان در سیاست

از لحاظ قدرت سیاسی زنان و شکاف جنسیتی، ایران در جایگاه ۱۵۱ جهان قرار گرفته است

در این بخش گزارش، به مشارکت سیاسی زنان به خصوص در پارلمان کشورهای جهان هم اشاره شده که در آن امارات متحده عربی به دلیل داشتن شمار فراوانی از زنان نماینده از سایر کشورهای منطقه متمایز شده است

میانگین سطح مشارکت زنان در پارلمان در منطقه خاورمیانه حدود ۱۸ درصد است. با این حال کشورهایی از جمله یمن،‌ کویت،‌ ایران،‌ عمان و‌ لبنان کمتر از شش درصد مشارکت پارلمانی زنان را دارند

از سوی دیگر از لحاظ مشارکت در سطح وزارت هیچ کشوری بیش از ۳۱ درصد از جایگاه‌های خود را به زنان اختصاص نداده است

در هشت مورد از مجموع ۱۹ کشور منطقه، میزان حضور زنان کمتر از ۱۰ درصد است.   عربستان سعودی و یمن زنی در جایگاه وزارتخانه ندارند و تنها دو کشور ترکیه و اسرائیل زنان را در جایگاه ریاست دولت طی ۵۰ سال اخیر تجربه کرده‌اند