شصت و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام های زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ۶۷، روز چهارشنبه چهارم اسفند با شهادت کاوه موسوی، ربه کا مونی و قسمت دوم و پایانی شهادت حمید اشتری در استکهلم سوئد برگزار شد

بخش نخست دادگاه روز گذشته به ادامه پرسش های وکلای مدافع نوری از حمید اشتری، یکی از افراد مهم در ثبت شکایت اولیه علیه حمید نوری اختصاص داشت. ادامه شهادت اشتری به درخواست وکلای مدافع نوری و پافشاری خود متهم انجام گرفت. وکلای نوری در این جلسه بر نقاط به زعم آن‌ها تناقض‌ها میان گفته های حمید اشتری در بازجویی‌های پلیس سوئد با شهادتش در دادگاه تمرکز داشتند

کاوه موسوی، شاهد بعدی دادگاه بود. کاوه موسوی شهادت داد که به عنوان رئیس برنامه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد با جفری رابرتسون، حقوقدان در سال ۱۳۸۹ آشنا شد. قاضی رابرتسون طی تماسی تلفنی از او خواست تا در مورد اعدام های ۱۳۶۷ گزارشی تهیه کند

گزارش حقوقی جفری رابرتسون شامل ۱۴۵ صفحه به سفارش بنیاد عبدالرحمن برومند در ششم مرداد ۱۳۸۹ منتشر شد. قاضی رابرتسون در ارتباط با اعدام های سیاسی سال ۱۳۶۷، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را با ذکر نام و سند و مدرک به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم کرد. او از سازمان ملل متحد دعوت کرد تا مسئولان را پی گیری قضائی کند. این گزارش یکی از مهمترین مدارک کتبی در میان ادله اثباتی موجود در کیفرخواست پرونده حمید نوری است

کاوه موسوی همچنین توضیح داد که آشنایی او با تعدادی از زندانیان جان بدر برده از اعدام های سیاسی تابستان ۱۳۶۷ از جمله ایرج مصداقی به گردهم آیی دانشگاه آکسفورد در آبان ۱۳۹۰ برمی گردد

کاوه موسوی شهادت داد که از طریق تماس ایرج مصداقی در ۲۴ مهر ۱۳۹۸ وارد پرونده حمید نوری شد. او گفت ایرج مصداقی از او خواست تا در حوزه قضائی و حقوقی پرونده به او کمک کند. شاهد پیش از دستگیری نوری، در سه جلسه در لندن شرکت کرد

نخستین جلسه در ۲۷ مهر، با هدف تشخیص هویت و نوع جرم احتمالی مظنون، انجام مصاحبه با شاهدان، هماهنگی‌های اولیه برای تتظیم شکایت و تشکیل پرونده و در نهایت دستگیری قانونی متهم در بدو ورودش به سوئد انجام گرفت

کاوه موسوی شهادت داد که در نخستین جلسه فیلمبرداری صورت نگرفت و فیلمبرداری تنها در سومین جلسه، آنهم نه با هدف پخش فوری آن انجام گرفت. شاهد گفت او با پخش آن فیلم مخالف بود. شاهد گفت او درباره این پرونده با رسانه‌ها برای نخستین بار در روز ۲۲ آبان ۱۳۹۸ و پس از اعلام خبر رسمی دستگیری نوری از طرف دولت سوئد، صحبت کرد

در جلسه روز چهارشنبه، حمید نوری متهم این دادگاه به استفاده شاهد از عبارت «خمینی ملعون» واکنش بسیار تندی نشان داد. نوری با صدای بلند گفت: «این کاوه بی ادب، حق توهین به رهبر ایران رو نداره.» و شاهد را ملعون خطاب کرد

قاضی دادگاه در واکنش گفت متهم حق ندارد که به این شکل دادرسی را قطع کند. قاضی به نوری اخطار داد که در صورت تکرار این رفتار او را به اطاق دیگری منتقل می کند تا ادامه دادرسی را از آنجا گوش کند. حمید نوری همچنین نحوه عملکرد دادستان ها و وکلای شاکیان پرونده را زیر سوال برد که قاضی ضمن توضیح روند دادرسی، موارد مطرح شده توسط نوری را منتفی دانست